Actieve Wachtlijst Januari 2018

BOX

Naam

NR

Dat. Wachtlijst

6

6

Geen wachtlijst

 

 

7

7

M van de Water

 1

art 37.

7,5

Geen Wachtlijst

8

8 Geen wachtlijst

9

9 Geen wachtlijst     

10

10

Jeroen Walta

 1

19-7-2017 

10

Martin Ros

2

15-9-2017

10

Jos de Voogd

3

28-9-2017

10

Lars Nieder

4

20-10-2017

10

Jan Donders

5

30-11-2017

10

Christian van Eken

6

30-11-2017

11

11

Radboud Crul

1

21-9-2017

11

Sebastian Hanigk

2

27-9-2017

12

12

John van der Starre

1

art 37

12

Wytse Bouma

2

art 37

12

Floris Ingen Housz

3

art 37

12

Roel van Merkesteyn

4

15-5-2017

12

Gerrit ten Bruggencate

5

19-7-2017

12

Roderick Schreven

6

2-12-2017

14

14

Chris Schram

1

art 37. 

14

Kees Krikke

2

30-11-2017

14

Johan Spaans

3

4-12-2017

16

16 Jan Kees Lampe 1 7-8-2013
16 Marco Tiggelman 2 1-6-2014
16 Peter Bost 3 18-7-2016
16 Rene Boerdam 4 26-9-2016
16 Andre Bruijntjes 5 3-2-2017

 

Betreft: Wijziging wachtlijsten ligplaatsen

Geachte leden,

 De Toewijzingcommissie heeft besloten  per 1 januari 2012 de wachtlijst op te splitsen in een actieve- en passieve lijst. Aanleiding hiertoe was dat de (lange) wachtlijst (aspirant) leden/liggers afschrikt terwijl deze lijst voor 80% uit passief wachtenden bestaat! De Toewijzingcommissie wil met deze actieve lijst een duidelijk beeld creëren van de actief wachtenden voor (aspirant) leden/liggers. De nieuwe actieve lijst zal op www.jachtclubscheveningen.com gepubliceerd worden.

Actieve lijst

Op de actieve lijst worden de leden geplaatst die bij toewijzing van een ligplaats door de Toewijzingcommissie de ligplaats direct accepteren. Indien blijkt dat het lid de ligplaats niet direct accepteert dan wordt het betreffende lid op de passieve lijst geplaatst. Per weigering wordt een bedrag van 25% van de waarborgsom separaat in rekening gebracht, waarbij de waarborgsom blijft gehandhaafd (zie artikel 43 Statuten en Reglementen).

Passieve lijst

Op de passieve lijst worden de leden geplaatst die bij toewijzing van een ligplaats door de Toewijzingscommissie niet direct een ligplaats accepteren. Indien de aanvrager/het betreffende lid na verloop van tijd wel direct een ligplaats kan accepteren dan dient het lid dit zelf per email kenbaar te maken aan de Toewijzingcommissie en volgt plaatsing op de actieve lijst op oorspronkelijke entreedatum.

Met vriendelijke groet,

Toewijzingcommissie
Jachtclub Scheveningen

NB: Havencommissie en Toewijzingscommissie zijn inmiddels samengevoegd tot “Havencommissie”.

Leden zijn:
Miech Pronk, Martin Guittet, Jaap Barendrecht en Huub de Haer

Passieve Wachtlijst Januari 2018

BOX Naam NR Dat. Wachtlijst
6      

6

Geen wachtlijst

 

7,5

7.5

Remco de Ridder

1

6-10-2016

8

8

Taekema, J.Y.

1

15-5-2014

9

9

T. Damen

1

30-8-2016

9

O. Spree

2

25-10-2016

9

Jaap Naerbout

3

22-6-2017

10

10

B.J. van Os

1

art. 37

10

P.G. Willemse

3

11-10-2007

 10

 Cyril Calis Tetteroo

3

14-10-2015 

11

11

W.Venema

1

29-8-2013

11

Ben van Dullemen

2

art 37

11

Ton Verlinden

3

art 37

11

S.G. Hulshoff

4

21-11-2014

11

G.C. Mol

5

26-11-2014

11

F. Pieters

6

art 37

12

12

D. Kampschreur

1

art 37

12

J van der Valk

2

art 37

12

M. Schuttelaar

3

art 37

12

B. Dura

4

art 37

12

J. de Vuijst

5

28-11-2012

12

Vries, A.G. de

6

11-1-2013

12

M. Pieters

7

17-12-2013

12

S.G. Hulshoff

8

15-12-2014

12

F. Pieters

9

1-4-2015

12

V. Hack

10

5-11-2015

12

L. Leezer

11

11-8-2016

12

A.Hooijmeier

12

25-1-2018

14

14

Houben, B.

1

art 37

14

Vries, A.G. de

2

11-1-2013

14

Langeveld, P. van

3

29-6-2014

14

 Cees Vermaas

4

20-10-2014 

14

Sytsema,F.

5

21-6-2016

14

L. Leezer

6

11-8-2016

14

Ben van der Hoeven

7

24-8-2016

16

16

Covers, G.

1

31-12-2014

16

C. van Nes

2

7-11-2015

16

M.P.A. Viegers

3

16-5-2017

16

Jos Drenkelford

4

23-6-2017


Sponsoren van Jachtclub Scheveningen