Aanvraagformulier ligplaats

Heeft u een account? Log dan in!


Algemeen (Alleen voor (aspirant)leden Jachtclub Scheveningen)

Adresgegevens

Gegevens schip

Hieronder dient u aan te geven voor welke maat box u in aanmerking wenst te komen.
De Jachtclub legt passende schepen in passende boxen.
Voorbeeld: indien uw schip tussen 9 en 10 meter is (incl. uitsteeksels voor en achter) wordt uw boxlengte 10 meter
U kunt voor de actieve wachtlijst maximaal 1 lengtemaat opgeven.
(Op de passieve wachtlijst zijn twee maten mogelijk indien de lengte van het schip nog onbekend is)
De waarborgsom voor de wachtlijst bedraagt € 30,-per strekkende meter.
Deze waarborgsom wordt verrekend met het eerste liggeld na toewijzing van een ligplaats.

Beveiligings code Beveiligings code

Informatie waarborgsom voor de wachtlijst

In de Algemene Leden Vergadering van 16 november 2009 is besloten tot wijziging van het bestaande Haven-en toewijzingsreglement m.b.t. het heffen van een waarborgsom voor plaatsing op dewachtlijst en overige wijzigingen m.b.t. de wachtlijst.

Kort samengevat is de regeling voor plaatsing op de wachtlijst als volgt:

  1. Voor plaatsing van op de wachtlijst dient een waarborgsom te worden voldaan van € 30,-perstrekkende meter.
  2. Bij toewijzing van een vaste ligplaats wordt de waarborgsom verrekend met het eerste in rekening te brengen liggeld voor de toegewezen vaste ligplaats.
  3. Bij weigering van een toewijzing wordt op de waarborgsom een bedrag ter grootte van 25% in mindering gebracht als administratiekosten. (maximaal twee weigeringen, dus 2 x 25%).
  4. Als wordt afgezien van een plaats op de wachtlijst, volgt restitutie van de waarborgsom verminderd met 50% administratiekosten.
  5. Voor nieuwe plaatsingen op de wachtlijst geldt de datum, waarop de waarborgsom is ontvangen als ingangsdatum van plaatsing op de wachtlijst.
  6. Jaarlijks zal 25,- administratiekosten in rekening worden gebracht voor de plaats op de wachtlijst.
  7. Voor tussentijdse wijzigingen van plaats op de wachtlijst voor een andere boxmaat wordt separaat 25,- in rekening gebracht.

Toewijzing Ligplaats: voor leden die na 1-1-2010 op de wachtlijst zijn geplaatst en een ligplaats geaccepteerd hebben gelden de volgende entreegelden bij toewijzing van een ligplaats:

  • 6 meter-, 7 meter- en 8 meter ligplaatsen: € 500,00
  • 9 meter-, 10 meter-, 11 meter- en 12 meter ligplaatsen: € 1.000,00
  • 14 meter- en 16 meter ligplaatsen: € 1.500,00

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Jachthavenmanager van Jachtclub Scheveningen.

Wachtlijsten

De Toewijzingcommissie heeft besloten per 1 januari 2012 de wachtlijst op te splitsen in een actieve- en passieve lijst. Aanleiding hiertoe was dat de (lange) wachtlijst (aspirant) leden/liggers afschrikt terwijl de de lijst voor 80% uit passief wachtenden bestaat!

De Toewijzingcommissie wil met deze actieve lijst een duidelijk beeld creëren van de actief wachtenden voor (aspirant) leden/liggers. De nieuwe actieve lijst zal op de pagina "Wachtlijst" gepubliceerd worden.

Actieve lijst

Op de actieve lijst worden de leden geplaatst die bij toewijzing van een ligplaats door de Toewijzingcommissie de ligplaats direct accepteren. Indien blijkt dat het lid de ligplaats niet direct accepteert dan wordt het betreffende lid op de passieve lijst geplaatst. Per weigering wordt een bedrag van 25% van de waarborgsom separaat in rekening gebracht, waarbij de waarborgsom blijft gehandhaafd (zie artikel 43 Statuten en Reglementen).

Passieve lijst

Op de passieve lijst worden de leden geplaatst die bij toewijzing van een ligplaats door de Toewijzingscommissie niet direct een ligplaats accepteren. Indien de aanvrager/het betreffende lid na verloop van tijd wel direct een ligplaats kan accepteren dan dient het lid dit zelf per email kenbaar te maken aan de Toewijzingcommissie en volgt plaatsing op de actieve lijst op oorspronkelijke entreedatum.

 

Ligplaatstarieven 2017

Prijs
Ligplaatslengte
6 meter € 698.59
7 meter € 928.14
7.5 meter € 1037.34
8 meter € 1136.15
9 meter € 1430.52
10 meter € 1655.58
11 meter € 1936.24
12 meter € 2392.55
14 meter € 3058.78
16 meter € 3568.09

Sponsoren van Jachtclub Scheveningen